EEP Servis, s.r.o.
EEP Servis, s.r.o.

Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk
Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk

Čo je vlastne "Spoločný európsky referenčný rámec"?
predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe
podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie, a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti
v praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňových škál /A1-C2/, ktoré definujú rôzne aktivity zamerané na verbálnu komunikáciu a tiež kompetenčnú úroveň, získanú v danom jazyku, a to všetko za účelom efektívnej medzinárodnej komunikácie, podporujúcej vzájomné porozumenie a toleranciu s prihliadnutím na kultúrnu rôznorodosť a identitu jednotlivých národov

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC

Je dokument, vypracovaný na podnet Rady Európy s cieľom dosiahnuť "ešte silnejšiu jednotu členských štátov Európskej únie" aj v oblasti kultúry.
Pôvodná konečná verzia dokumentu bola uverejnená v septembri 2000 pod názvom COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE, preložená do francúzskeho aj nemeckého jazyka. Je výsledkom dlhoročných diskusií pod vedením expertov pre cudzie jazyky zo 40 krajín sveta.
aaaaaaaaaaaaiii