EEP Servis, s.r.o.
EEP Servis, s.r.o.
Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk
Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk

Spoločnosť zabezpečuje finančný manažment a poradenstvo v oblasti projektov financovaných z EFRR a ESF.

 

konzultačná a poradenská činnosť v oblasti problematiky
    Európskej únie
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti vnútorného auditu
    a manažmentu
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti organizačných
    a ekonomických poradcov
Spoločnosť poskytuje finančný manažment a poradenstvo, ktoré zahŕňa celkové finančné riadenie projektu v súlade s PRÍRUCKOU PRE PRIJÍMATELA pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, komunikáciu s projektovým manažérom a asistentom finančného manažéra - účtovníkom projektu. Ďalej zahŕňa komunikáciu s Oddelením kontroly Odboru cezhraničnej spolupráce (ďalej OKCS) Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ako kontrolným orgánom a so Spoločným technickým sekretariátom (medzinárodným útvarom vo VÁTI Nonprofit Kft) a tvorbu a vypracovanie monitorovacích správ.
aaaaaaaaaaaaiii