EEP Servis, s.r.o.
EEP Servis, s.r.o.
Spoločnosť ponúka preklady z / do
anglického jazyka
talianského jazyka
maďarského jazyka

Cena prekladu je dohodou za jednu normostranu.

Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov.

Skúsenosti našich prekladateľov vysokú odbornú kvalitu prekladov v oboroch: ekonomika, právo, dejiny, verejná správa.

Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk
aaaaaaaaaaaaiii