EEP Servis, s.r.o.
EEP Servis, s.r.o.

EEP Servis, s.r.o.
43 939 503
20 22 52 93 33
ulica Jána Hunyadiho 7
Moldava nad Bodvou
SK  045  01
okresného súdu Košice I.
oddiel: Sro., vložka: 21140/V
Tatra banka, a.s.
262 816 66 97 / 1100
SK44 1100 0000 0026 2816 6697
TATR SK BX

Spoločnosť
IČO:
DIČ:
Sídlo:


Zapísaná v OR:

Bankové spojenie:
  číslo účtu:
  IBAN:
  BIC kód:

Mobil: +421 / 905 / 848 122    E-mail: eepservis @ eepservis.sk
Mobil:
E-mail:
+421 / 905 / 848 122
E-mail:
eepservis @eepservis.sk
             eugen.paulinsky
@eepservis.sk
aaaaaaaaaaaaiii