Mobile friendly

  Present Perfect
  Simple
   Quiz

  Present Perfect
  Continuous
  Quiz

  Present Perfect
  
Translate

  Question tag
  Utókérdés
   Quiz

  Past  Perfect
  Simple
   Quiz

  Conditional sentences
  type I., II., III.
   Quiz

  Conditional sentences
  type I., II., III.
   Quiz

  Passive Voice      Szenvedő szerkezet - quiz

  Passive Voice      Szenvedő szerkezet - gyakorlat

  Reported Speech
  Függő beszéd -  presentation

  Reported Speech
  Függő beszéd -  exercises

  Reported Speech
  Függő beszéd -  exercises

Present Simple or Present Continuous 8    Quiz

Past Simple Quiz

Past Simple or Past Continuous Quiz

Past Simple or Past Continuous - Translation exercises Quiz

Listening - 30 min

Language in Use - 45 min

Reading - 45 min

  Conditional sentences
  type I., II., III.
   Quiz

Countable and Uncountable nouns    Quiz

Order of Adjectives    Quiz

aaaaaaaaaaaaiii